เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160095-936-3303 02-413-3326 รุ่น ถนนเพชรเกษม 62/1 แขวงบางแคเหนือ