เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160082-023-2227 02-806-1194 รุ่น ถนนเพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ