เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220092-839-4114 02-519-8099 รุ่น ถนนวัชรพล แขวงท่าแร้ง