เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220088-611-4584 02-948-0181 รุ่น ถนนวัชรพล แขวงท่าแร้ง