เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220080-422-1331 02-521-0388 รุ่น ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์