เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500095-598-9985 02-637-0988 รุ่น ถนนสุรวงศ์ แขวงสี่พระยา