เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500085-956-2787 รุ่น ถนนสีลม แขวงสีลม