เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700085-348-2008 02-880-2348 รุ่น ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด