เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240081-846-6885 02-704-7939 รุ่น ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น