เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700082-358-8555 02-412-3100 รุ่น ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางขุนศรี