เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700082-570-0111 02-412-3100 รุ่น ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางขุนศรี