เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170097-018-0132 02-800-2279 รุ่น ถนนเลียบคลองทวีวัฒนา แขวงศาลาธรรมสพน์