เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170089-931-3360 02-885-0903 รุ่น ซอย 6/1 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงศาลาธรรมสพน์