เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900091-884-2828 02-938-2728 รุ่น ถนนลาดพร้าว แขวงจันทรเกษม