เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900087-790-8026 02-561-3846 รุ่น ถนนวิภาวดี แขวงลาดยาว