เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110089-892-1941 02-255-0991 รุ่น ถนนสุขุมวิท 4 แขวงคลองเตย