เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110088-630-0101 02-258-4927 รุ่น ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน