เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110088-102-1682 02-252-2043 รุ่น ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย