เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110087-828-8410 02-712-1230 รุ่น ถนนพระราม 4 แขวงพระโขนง