อำเภอเมือง นนทบุรี 11000088-242-9874 02-950-0950 รุ่น ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ