อำเภอเมือง นนทบุรี 11000088-011-1888 02-950-4208 รุ่น ถนนสนามบินน้ำ ตำบลท่าทราย