อำเภอเมือง นนทบุรี 11000080-772-2602 02-580-8407 รุ่น ถนนงามวงศ์วาน ตำบลท่าทราย