อำเภอบางพลี สมุทรปราการ 10540081-697-1498 02-312-0165 รุ่น ถนนบางนา-ตราด กม.6 ตำบลบางแก้ว