อำเภอบางกรวย นนทบุรี 11130099-396-7779 02-403-7140 รุ่น ถนนกาญจนาภิเษก ตำบลปลายบาง