อำเภอบางกรวย นนทบุรี 11130085-834-3470 02-883-9193 รุ่น ถนนเทิดพระเกียรติ ตำบลวัดชลอ