นายภูมิ (เดิม เอกสุวัชร์) เทพหัสดิน ณ อยุธยา (เดิม ฉิมโฉม) รุ่น 20