ถ.บางนา-ตราด ต.บางแก้วอ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 รุ่น 8/1 หมู่ 8 ซอยราชวินิตบางแก้ว