ถ.บรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170 089-884-3348 รุ่น 50/90 หมู่บ้านปัญจทรัพย์ พาร์ค ซอย 28