ถนนเอกชัย แขวงบางขุนเทียนเขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150 098-249-9506 รุ่น 65 หมู่ที่ 2 ซอยเอกชัย 23