ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรีเขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 090-972-4017 รุ่น 444/133 คอนโดเลตไอซ์ ราชเทวี