ถนนเทศบาลนิมิตใต้ แขวงลาดยาวเขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 086-552-9999 รุ่น 5 หมู่บ้านประชานิเวศน์ 1 ซอย 1