ถนนเชื้อเพลิง แขวงช่องนนทรีเขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 083-271-5556 รุ่น 50/1 ซอยศรีรุ้ง