ถนนเชื้อเพลิง แขวงช่องนนทรีเขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10500 087-758-3047 รุ่น 88/49 Palm Pavilion ซอยนาวิน