ถนนสุทธิสาร แขวงสามเสนนอกเขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 086-660-4512 รุ่น 94/23 ซอยสบายใจ