ถนนสุขุมวิท แขวงบางนาเขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 084-679-1291 รุ่น 7 หมู่บ้านนภาลัย ซอยนภาลัย 11