ถนนสุขุมวิท แขวงบางจากเขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 081-902-9220 รุ่น 6 ซอยสุขุมวิท 83