ถนนสุขาภิบาล 1 แขวงบางแคเขตบางแค กรุงเทพฯ 10160 086-350-0273 รุ่น 37 ซอยกาญจนาภิเษก 008 แยก 2