ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงบางโพงพางเขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 085-359-2140 รุ่น 629/437 ซอยสาธุประดิษฐ์ 49