ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขนเขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 062-149-3956 รุ่น 71/97-99 ซอยวิภาวดีรังสิต 64