ถนนราชพฤกษ์ ตำบลบางพลับอำเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120 085-701-5555 รุ่น 98/41 หมู่ที่ 2 หมู่บ้านพฤกษ์ภิรมย์รีเจ้นท์