ถนนราชดำริ แขวงลุมพินีเขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 086-893-3363 รุ่น 267 ซอยสารสิน