ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวงเขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 086-011-5195 รุ่น 147/10 หมู่บ้านปัญญา