ถนนพัฒนาการ แขวงประเวศเขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250 084-970-8558 รุ่น 201/69 ซอยพัฒนาการ 76