ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนในเขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 081-811-6716 รุ่น 93 ซอยพหลโยธิน 14