ถนนพหลโยธิน แขวงจันทรเกษมเขตจตุจักร กทม. 10900 089.926.8155 รุ่น 1040 เสนานิคม 1 แยก 22