ถนนประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุเขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140 080-267-6661 รุ่น 12 ซอยประชาอุทิศ 79