ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ตำบลบางบัวทองอำเภอบางบัวทอง นนทบุรี 11110 รุ่น 6/329 หมู่ที่ 1 หมู่บ้านบัวทองเคหะ ซอย 1