ถนนนเรศ แขวงสี่พระยาเขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 087-511-2663 รุ่น 99/34 อาคารชุดสุรวงศ์ ซิตี้ รีสอร์ท