ถนนทรัพย์ แขวงสี่พระยาเขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 087-084-0907 รุ่น 33/14 The Bangkok