ถนนดินแดง แขวงสามเสนในเขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 085-485-6404 รุ่น 3 ซอยร่วมมิตร